RIZIKOVÉ KÁCENÍ STROMŮ
V jakémkoli terénu s využitím stromolezecké techniky

Podívejte se na video

Při kácení od Japy získáte

  • Obhlídku terénu zdarma
  • Zkušené odborníky (káceli jsme i 30 metrové stromy)
  • Práci bez prodlev, používáme spolehlivou moderní techniku
  • Kácení s největším pojištěním (20 mil. Kč)

CENA RIZIKOVÉHO KÁCENÍ STROMŮ

Neudáváme pevnou částku v ceníku rizikového kácení stromů, protože se cena vždy odvíjí dle povahy zakázky.

Na bezplatné prohlídce se domluvíme na pro vás cenově nejvýhodnějších podmínkách.

Považujte tedy zmíněné ceny jako orientační.

Cena rizikového kácení

Na cenu rizikového kácení stromů má největší vliv druh dřeviny, míra rizika poškození majetku třetích osob a ohrožení stromolezce.

Od 4 000 Kč/strom

Cena úklidu po kácení

Po každém kácení máte možnost si také objednat úklid nebo zpracování dřeva. Uklízíme rychle jako blesk. Během chvilky nebudete vědět, že jsme u vás vůbec byli.

Od 110 Kč/hod

Pro více informací o tvorbě ceny volejte na 607 755 444

VŽDY HLEDÍME NA BEZPEČNOST

Nikdy u nás nedošlo k újmě na zdraví či majetku, protože bezpečnost bereme velmi vážně.

Před každým kácením si vypočítáme JAPAindex. JAPAindex je algoritmus který zohledňuje desítky faktoru a vyjadřuje rizikovost kácení. Hlavními faktory indexu jsou:

1 Výška stromu
2 Růst stromu
3 Obvod stromu
4 Stav dřeviny
5 Povětrnostní podmínky
6 Délka odpadající části
7 Hnízdění ptactva
8 Větvení koruny
9 Překážky v okolí
10 Naklonění stromu

POSTUP PŘI RIZIKOVÉM KÁCENÍ STROMŮ

1 Domluva na kácení

Rizikové kácení stromů je nutné, pokud jsou stromy v blízkosti budov, elektrických vedení, plotů, dopravních komunikací či jiných dřevin. Při přijetí objednávky vás kontaktujeme a domluvíme si podrobnosti k bezplatné bezpečnostní obhlídce. Na objednávky odpovídáme do 24 hodin.

2 Bezplatná prohlídka terénu

Každá návštěva v lokalitě kde se má práce vykonávat je důležitá pro vyhodnocení rizika a stanovení předběžné ceny. Po příjezdu na místo, si důkladně prohlédneme terén i samotnou dřevinu. Zohledníme všechna rizika a stanovíme místo dopadu, tak aby padající strom neohrozil žádný majetek v okolí.

3 Kalkulace ceny

Kalkulaci provádíme na místě po obhlídce. Výsledná cena je ovlivněna mnoha faktory (např.: riziko, dostupnost, přilehlé překážky, druh dřeviny či časová náročnost). Cena se může změnit v případě, že dřevina vypadá zdravě, ale je uvnitř napadená škůdci. V případě souhlasu o ceně si domluvíme termín kácení.

4 Kácení stromů

Na samotné vykonání práce máji bezprostřední vliv klimatické podmínky (vítr, mráz, slunce, sníh). Bohužel přírodě nemůžeme poroučet, proto se někdy může kácení přesunout na jiný termín. Části stromu kácíme po kusech a ty pomocí stromolezecké techniky spouštíme dolů.